Mapa kampusu

obiekty

 

ADRESY BUDYNKÓW

A

A1 Skłodowskiej-Curie 42 – sale Z
 
 • Samorząd Studencki
 • Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych
 • Dział Organizacji Studiów
 • Dział Spraw Studenckich
 • Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
 • Katedra Fizyki i Biofizyki
 • Sale wykładowe IZ, IIZ, IIIZ
A2 Norwida 25 – sale R
 
 • Rektor
 • Prorektor ds. studenckich i kształcenia
 • Prorektor ds. rozwoju uczelni
 • Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem
 • Prorektor ds. nauki i innowacji
 • Kanclerz
 • Administracja
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Centrum Sieci Komputerowych
 • Kasa
 • Katedra Chemii
 • Katedra Fizyki i Biofizyki
 • Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
 • Sale wykładowe II R, III R, IV R, V R, Sala im. Tołpy, Sala Senatu
A3 Norwida 31 – sale W
 
 • Dziekanat Wydziału Medycyny Weternaryjnej
 • Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii
 • Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
 • Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
 • Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
 • Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
 • Katedra Patologii
 • Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
 • Sale wykładowe I W, II W, III W
A4 Norwida 25
 
 • Biblioteka UP we Wrocławiu
A5 Norwida 25
 
 • Biuro Informacji, Promocji i Rekrutacji
 • Wydziałowe Biuro Praktyk WPT
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność
 • Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych
 • Biuro Karier
A6 Norwida 25
 
 • Dział Konserwacji i Napraw
A7 Norwida 25
 
 • Zakład Histologii i Embriologii
A8 Norwida 25
 
 • Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
A12 Norwida 25
 
 • Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji
 • Biuro Rzecznika Patentowego

B

B1 pl. Grunwaldzki 45 – sale W
 
 • Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
 • Sala wykładowa IV W
B2 pl. Grunwaldzki 47 – sale W
 
 • Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
 • Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
 • Sala wykładowa V W
B3 pl. Grunwaldzki 49 – sale W
 
 • Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
 • Sala wykładowa VI W
B4 pl. Grunwaldzki 51 – sale W
 
 • Katedra i Klinika Chirurgii
 • Sala wykładowa VII W
B5 pl. Grunwaldzki 51A
 
 • Dział Transportu
B6 pl. Grunwaldzki 49A
 
 • Wiwarium wydziałowe
B7 Mikulicza-Radeckiego 6
 
 • Brama wjazdowa
B8 Mikulicza-Radeckiego 6
 
 • Studium Języków Obcych

C

C1 Grunwaldzka 53 – sale G
 
 • Katedra Ochrony Roślin
 • Instytut Geodezji i Geoinformatyki
 • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
 • Katedra Żywienia Roślin
 • Katedra Matematyki
 • Sale wykładowe 202, 403
C2 pl. Grunwaldzki 24 – sale M
 
 • Instytut Budownictwa
 • Instytut Inżynierii Środowiska
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • Instytut Architektury Krajobrazu
 • Sale wykładowe 118 M, 218, 317 M, 415 M, 416 M, 418 M, 419 M
C3 pl. Grunwaldzki 24A – sale C
Centrum Dydaktyczno-Naukowe
 
 • Dziekanat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
 • Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
 • Katedra Ogrodnictwa
 • Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
 • Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Sale wykładowe Aula Jana Pawła II, I C, II C, III C, IV C, 263, 264, 265, 266
C4 pl. Grunwaldzki 24 – sale G, M
 
 • Instytut Geodezji i Geoinformatyki
 • Instytut Architektury Krajobrazu
 • Instytut Inżynierii Środowiska
 • Wydziałowe Laboratorium Technologii Wody i Ścieków
 • Sale wykładowe I M, II M, II M a, III Mb, I G, II G
C5 pl. Grunwaldzki 24
 
 • Dziekanat Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 • Instytut Architektury Krajobrazu
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej
 

E

E1 Kożuchowska 1/3
 
 • Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
E2 Kożuchowska 5B
 
 • Instytut Hodowli Zwierząt
 • Instytut Biologii
 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej
E3 Kożuchowska 5 – sale W
 
 • Zakład Anatomii Zwierząt
E4 Kożuchowska 6
 
 • Instytut Hodowli Zwierząt
 • Instytut Biologii
E5 Kożuchowska 7
 
 • Instytut Hodowli Zwierząt
E6 Kożuchowska 5A
 
 • Instytut Hodowli Zwierząt
E9 Kożuchowska 5C
 
 • Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
E10 Kożuchowska 7
 
 • Instytut Hodowli Zwierząt
E11 Chełmońskiego 38D
 
 • Instytut Biologii
 • Instytut Hodowli Zwierząt
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
E12 Chełmońskiego 38C – sale AZ, AB
 
 • Dziekanat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
 • Instytut Biologii
 • Instytut Hodowli Zwierząt
 • Sale wykładowe AZ, AB
E13 Chełmońskiego 38E
 
 • Instytut Hodowli Zwierząt
 • Instytut Biologii
 • Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

F

F1 Chełmońskiego 37/41 – sale MR
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej
 • Sale wykładowe 9, 17, 18, 26
F2 Chełmońskiego 37/41
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej - hala maszyn
F3 Chełmońskiego 37/41
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej - hala maszyn
 • Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
F4 Chełmońskiego 37/41
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej
F5 Chełmońskiego 37/41
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej
F8 Chełmońskiego 37/41
Centrum Bioinżynierii
 
 • Instytut Inżynierii Rolniczej
 • Sale wykładowe 122, 005
F11 Chełmońskiego 43
 
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - basen
F12 Chełmońskiego 43
 
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - hala sportowa
F13 Chełmońskiego 37/41
Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu
 
 • Dziekanat Wydziału Nauki o Żywności
 • Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
 • Katedra Żywienia Człowieka
 • Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
 • Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż
 • Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Żywności

DS

DS1 „Arka", Olszewskiego 25
DS2 „Centaur", pl. Grunwaldzki 65
DS3 „Labirynt", Sopocka 23
 
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Archiwum
DS4 „Talizman", pl. Grunwaldzki 63
DS5 „Zodiak", Grunwaldzka 106A
DS6 „Raj", Pautscha 5/7