Polityka prywatności

Strona tworzona jest z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).