O stronie

Strona utrzymywana jest na serwerach Centrum Sieci Komputerowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Opiekę nad serwisem prowadzi Biuro Informacji i Promocji Uczelni na podstawie danych otrzymywanych z Działu Organizacji Studiów.

Biuro Informacji i Promocji Uczelni

tel 071 32 05 030
e-mail:


Dział Organizacji Studiów

tel 071 32 05 134
e-mail: