Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

Szanowni Kandydaci!

Zapraszamy do rejestracji na studia stacjonarne II stopnia!
Rekrutacja na studia II stopnia w języku polskim trwa do 19 lutego 2020 r. (środa), o godzinie 15:00 zostanie zamknięty system IRK/DreamApply. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się w dniach 17-20 lutego 2020 r. (poniedziałek-czwartek), od 10:00 do 15:00. Ogłoszenie listy osób przyjętych nastąpi 21 lutego 2020 r. (piątek), po godzinie 18:00.

Rekrutacja na studia II stopnia z podwójnym dyplomowaniem

I nabór zakończy się 15 stycznia 2020 r. (środa) o godzinie 12:00, wówczas zostanie zamknięty system IRK/DreamApply. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się w dniach 13-14 stycznia 2020 r. (poniedziałek-wtorek), od 10:00 do 15:00.

Uruchomienie rejestracji w systemie IRK/DreamApply w II naborze rozpocznie się 16 stycznia 2020 r. (czwartek), godz. 12:00. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się 17-19 lutego 2020 r. (poniedziałek-środa), od 10:00 do 15:00. System IRK/DreamApply zostanie zamknięty 19 lutego 2020 r. (środa) o godzinie 12:00.

Ogłoszenie listy osób przyjętych w ramach I i II naboru nastąpi 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00.

Kandydaci przyjęci w II naborze otrzymają dyplom z opóźnieniem ze względu na regulacje prawne Chińskiej Republiki Ludowej.Listę dostępnych kierunków znajdziecie poniżej: