Dzień Wstępny dla studentów niestacjonarnych

Każdy student przyjęty na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach w ramach „Dnia wstępnego” - jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

Program  „Dnia wstępnego” dla studentów  poszczególnych kierunków będzie obejmował następujące punkty:
  • spotkanie  z Władzami Wydziału, Immatrykulacja;
  • omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”;
  • informacja o działalności biblioteki;
  • informacja o pomocy dla studentów niepełnosprawnych;
  • informacja nt. szkolenia bhp i ppoż. drogą E-learningową oraz nt. - E-learning na UPWr i zasady ankietyzacji z zakresu kompetencji społecznych. Wprowadzenie do przedmiotu: Technologia informacyjna”, prowadzonego w formie kursu blended learning;
  • wykład  z zakresu BHP: zasady udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia;
  • spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów - omówienie struktury organizacyjnej uczelni i wydziału, prawa i obowiązki studenta, omówienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej, informacja o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni.

Dzień Wstępny odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

12. października 2019 r. (sobota)
8:00 – 8:30
spotkanie z Władzami Wydziału, Immatrykulacja
Sala V R, Gmach Główny, ul. C.K. Norwida 25
8:30 – 8:40
omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”
8:40 – 8:55
informacja o działalności biblioteki
8:55 – 9:05
informacja o pomocy dla studentów niepełnosprawnych
9:05 – 9:20
informacja nt. szkolenia bhp i ppoż. drogą E-learningową oraz nt. - E-learning na UPWr i zasady ankietyzacji z zakresu kompetencji społecznych. Wprowadzenie do przedmiotu: Technologia informacyjna”, prowadzonego w formie kursu blended learning
9:20 – 10:00
wykład  z zakresu BHP: zasady udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia
10:00 – 10:30
spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów - omówienie struktury organizacyjnej uczelni i wydziału, prawa i obowiązki studenta, omówienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej, informacja o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni.