Listy osób przyjętych na studia stacjonarne II stopnia

Szanowni Kandydaci,
poniżej znajdziecie listy osób przyjętych na studia stacjonarne II stopnia.
Kolejne listy będą dodawane w miarę postępów prac komisji.

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Listy studentów z podziałem na grupy

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


Wydział Przyrodniczo-Technologiczny


*Kandydaci proszeni są o kontakt z komisją rekrutacyjną pod adresem – będziecie Państwo mieli możliwość wyboru innego kierunku w ramach limitu miejsc.