Weterynaria - obniżenie progu

Szanowni Kandydaci!

W związku z obniżeniem progu punktowego na kierunku WETERYNARIA, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydz. Medycyny Weterynaryjnej przyjmować będzie dokumenty w sali przy Dziekanacie Wydziału (ul. Norwida 31, I piętro) w czwartek i piątek (13-14 września) w godzinach 10.00-13.00 od osób, które uzyskały:
- 137 pkt. na studia stacjonarne,
- 86-88 pkt. na studia niestacjonarne.

W piątek 14 września listy przyjętych zostaną ostatecznie zamknięte.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu