Listy osób przyjętych na studia I stopnia - II nabór

Szanowni Kandydaci!

Poniżej znajdziecie listy osób przyjętych w drugim naborze.
Serdecznie gratulujemy!

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia wszyscy przyjęci zobowiązani są do wniesienia opłaty za legitymację studencką i dostarczenia dowodu wpłaty na Dzień Wstępny (który odbędzie się w końcu września).

Osoby, które zostały przyjęte na kierunki, na których wymagane jest orzeczenie lekarskie są zobowiązane również do dostarczenia takiego orzeczenia do właściwego dziekanatu, także do Dnia Wstępnego.

Listy osób przyjętych na studia I stopnia w II naborze z dn. 27 lipca 2018 r.: