Dzień Wstępny dla studentów I roku studiów niestacjonarnych


Każdy student przyjęty na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach Dnia Wstępnego - jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

Program "Dnia wstępnego" dla studentów poszczególnych kierunków będzie obejmował następujące punkty:
  • spotkanie  z Władzami Wydziału, Immatrykulacja; 
  • omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”; 
  • informacja o działalności biblioteki; 
  • informacja o pomocy dla studentów niepełnosprawnych; 
  •  informacja nt. szkolenia bhp i ppoż. drogą E-lerningową oraz nt. - E-learning na  UPWr i zasady ankietyzacji z zakresu kompetencji społecznych.
  • Wprowadzenie do przedmiotu: Technologia informacyjna”, prowadzonego w formie  kursu blendel learning.
  • spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów - omówienie struktur organizacyjnej uczelni i wydziału, prawa i obowiązki studenta, omówienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej, informacja o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni.W powyższym szkoleniu powinni uczestniczyć również studenci przyjęci na I rok II stopnia rozpoczynający studia w naszej uczelni, którzy studia I stopnia ukończyli na innej uczelni.


HARMONOGRAM DNIA WSTĘPNEGO DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU


                                                                       

                                                      studia niestacjonarne

                                                                                                                                                               

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustaleniami „Dzień Wstępny” dla studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się: 13.10.2018 r.  przy ul. Norwida 25 w Gmachu Głównym w sali V R.

                                                       

HARMONOGRAM  DNIA:

  800 –  830

  

 830 –  845

 

 845 –  900

   

 900 –  910

 


 910 –  930

 

 

 

   930 – 1000

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z Władzami Wydziału, Immatrykulacja


Omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”;

  

Informacja o działalności biblioteki;

 

Informacja o pomocy dla studentów niepełnosprawnych;

 

Informacja nt. szkolenia bhp i ppoż. drogą E-lerningową oraz nt.  E- learning na UPWr i zasady ankietyzacji z zakresu kompetencji społecznych. Wprowadzenie do przedmiotu: Technologia informacyjna”, prowadzonego w formie kursu blendel learning.

 

Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów – omówienie struktury organizacyjnej uczelni i wydziału, prawa i obowiązki studenta, omówienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej, informacja o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni;