Nabór w oparciu o zapisy i ranking - różnice

Nabór na zasadzie rankingu:

  1. kandydaci rejestrują się w systemie internetowym,
  2. uzupełniają wyniki matur samodzielnie,
  3. wnoszą opłatę rekrutacyjną i potwierdzają klikając przycisk „Zapłaciłem” przy numerze konta, w zakładce Kierunki,
  4. czekają na publikację listy rankingowej zgodnie z terminarzem,
  5. po zakwalifikowaniu się na studia z listy rankingowej składają dokumenty w wyznaczonym terminie u komisji rekrutacyjnej.

Nabór na zasadzie zapisów:

  1. kandydaci rejestrują się w systemie internetowym,
  2. uzupełniają wyniki matur samodzielnie,
  3. wnoszą opłatę rekrutacyjną i potwierdzają klikając przycisk „Zapłaciłem” przy numerze konta, w zakładce Kierunki,
  4. nie czekają na publikację listy rankingowej,
  5. jak najszybciej składają dokumenty u komisji rekrutacyjnej. Decyduje kolejność złożenia dokumentów u komisji (w przypadku wysyłania pocztą decyduje data doręczenia). Nabór trwa do upłynięcia wyznaczonego terminu lub do wyczerpania miejsc.