Naturalny wybór!

DNI WSTĘPNE

DZIEŃ WSTĘPNY DLA STUDENTÓW I ROKU

Każdy student przyjęty na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach "Dnia wstępnego" - jest to warunkiem zaliczenia I semestru.


Realizacja "Dnia wstępnego" dla studentów studiów niestacjonarnych będzie się odbywała wg niniejszego harmonogramu.