Naturalny wybór!

DNI WSTĘPNE

 

DZIEŃ WSTĘPNY DLA STUDENTÓW I ROKU

 

Każdy student przyjęty na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach  w ramach „Dnia wstępnego” - jest to warunkiem zaliczenia I semestru.


Realizacja „Dnia wstępnego” będzie się odbywała wg poniższych harmonogramów:


Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział Przyrodniczo – Technologiczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej