Naturalny wybór!

II NABÓR

Zapraszamy do wzięcia udziału w II naborze!

System rejestracji kandydatów rusza już 10. lipca o godz. 12:00, jeśli chcesz się zarejestrować kliknij tutaj.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.
Pamiętaj, nie ma listy rankingowej!


Do wyboru masz kierunki:
- Agrobiznes,
- Architektura krajobrazu,
- Bioinformatyka,
- Bezpieczeństwo żywności,
- Biotechnologia stosowana roślin,
- Gospodarka przestrzenna,
- Inżynieria bezpieczeństwa,
- Inżynieria i gospodarka wodna,
- Inżynieria środowiska,
- Medycyna roślin,
- Ochrona środowiska,
- Ogrodnictwo,
- Rolnictwo,
- Technika rolnicza i leśna.

Lista kierunków może ulec zmianie (po wyczerpaniu wolnych miejsc).