Naturalny wybór!

Egzamin wstępny na kierunek architektura krajobrazu

Egzamin z rysunku odręcznego

na kierunek studiów architektura krajobrazu

na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

odbędzie się 25 lipca 2017 r.

w godzinach 930 - 1800

Egzamin będzie przebiegać w dwóch częściach, dwa razy po 3 godziny zegarowe z przerwą trwającą około jednej godziny.

Egzamin trwa jeden dzień.

MIEJSCE EGZAMINU

Czytelnia techniczna Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
ul. Grunwaldzka 55, p. 3.07H (II piętro, "pomarańczowe")

Na egzamin należy przynieść deskę rysunkową lub sztywny podkład o wymiarach
50x70 cm, pinezki/klipsy do przypięcia papieru, ołówki i kredki ołówkowe (każdy uczestnik otrzyma opieczętowany papier formatu 50 x 70 cm).

Należy mieć ze sobą dowód osobisty i dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


Tematyka egzaminu:

CZĘŚĆ PIERWSZA

- kompozycja przestrzenna z różnorodnych brył, rysunek z natury (wymagana umiejętność proporcjonalnego odwzorowania widzianych przedmiotów, znajomość zasad perspektywy, posługiwanie się światłocieniem) rysunek ołówkiem, technika czarno-biała.


CZĘŚĆ DRUGA

- kompozycja ukształtowania terenu wraz z elementami krajobrazu naturalnego i kulturowego, rysunek z wyobraźni, (wymagana umiejętność przedstawiania przestrzeni w perspektywie) rysunek kredkami ołówkowymi, technika kolorowa.